OFERTA


Działalność firmy HORUS-PROJECT jest wielokierunkowa:

 • Inżynieria ruchu drogowego
 • Dendrologia
 • Przetargi

INŻYNIERIA RUCHU

 • PROJEKTY ORGANIZACJI RUCHU -
 • Głównym profilem Naszej działalności jest opracowywanie oraz uzgadnianie projektów organizacji ruchu:
  - tymczasowych;
  - docelowych/stałych;
  - koncepcyjnych.

  Prowadzimy wszelkie postępowania administracyjne przed poszczególnymi organami administracji państwowej w celu uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzeń. Zlecone prace wykonujemy rzetelnie i terminowo, a każdego Klienta traktujemy indywidualnie. Zdajemy sobie sprawę, że Nasza praca ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników dróg, dlatego nie możemy sobie pozwolić na popełnienie żadnego błędu. Przygotowana dokumentacja jest zgodna z obowiązującym prawem. Finalnie klient otrzymuje zatwierdzony projekt organizacji ruchu gotowy do wdrożenia w terenie.

 • WDRAŻANIE OZNAKOWANIA DROGOWEGO - w ramach kompleksowej obsługi Naszych klientów świadczymy również usługi wdrożeniowe oznakowania drogowego, zarówno pionowego jak i poziomego w terenie.


DENDROLOGIA

 • INWENTARYZACJE DRZEWOSTANU
 • UZYSKANIE ZGÓD I DECYZJI NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

PRZETARGI - obsługa i doradztwo

 • złożenie oferty przetargowej w imieniu Wykonawcy - analiza zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, zadawanie pytań do dokumentacji przetargowej, przygotowanie i złożenie oferty, odpowiedź na wezwania Zamawiającego, obsługa do momentu podpisania umowy
 • kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz pozaustawowych
  - opracowanie kompletu dokumentacji, w tym Specyfikacji Warunków Zamówienia i projektu umowy;
  - sporządzenie niezbędnych ogłoszeń;
  - ocena ofert;
  - przygotowanie umowy na wykonanie zamówienia do podpisania z wybranym Wykonawcą.
 • doradztwo w zakresie przetargów
 • opracowanie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówieńW skrócie współpraca opiera się na poniższym schemacie:

 1. ANALIZA I WYCENA - Analizujemy dany temat pod kątem rzetelnej wyceny, ustalamy cenę usługi i określamy ramy czasowe, podpisujemy umowę,
 2. PROCEDURA - Kompleksowo prowadzimy całą procedurę, będąc w stałym kontakcie z Klientem,
 3. FINALIZACJA - Przekazujemy kompletną i uzgodnioną dokumentację,
 4. DORADZTWO - Pozostajemy w kontakcie z klientem. Na prośbę klienta np.: pomagamy w realizacji oznakowania w terenie.

Zachęcamy do kontaktu!

Strona główna · O Nas · Oferta · Realizacje · Kontakt
Copyright ©2010-2023 horus-project.pl. All Rights Reserved.