OFERTA


Firma HORUS-PROJECT specjalizuje się w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów stałej, czasowej oraz koncepcyjnej organizacji ruchu. Nasze projekty obejmują drogi:

wewnętrzne
gminne
powiatowe
wojewódzkie
krajowe
ekspresowe
autostrady

Zlecone prace wykonujemy rzetelnie i terminowo, a każdego Klienta traktujemy indywidualnie. Zdajemy sobie sprawę, że Nasza praca ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników dróg, dlatego nie możemy sobie pozwolić na popełnienie żadnego błędu. Przygotowana dokumentacja jest zgodna z obowiązującym prawem.


Firma HORUS-PROJECT prowadzi wszelkie postępowania administracyjne przed poszczególnymi organami administracji państwowej w celu uzyskania wymaganych opinii i pozytywnych zatwierdzeń. W zależności od kategorii drogi oraz wielkości miasta są to poniższe organy:

  • Komenda Policji - Wojewódzka, Powiatowa lub Miejska,
Zarządy Dróg Powiatowych oraz Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
Wydziały ds. Dróg i Ruchu Drogowego w Urzędach Miast i Gmin,
Inne organy lub podmioty, których opinia jest niezbędna do uzyskania zatwierdzenia
(np.: firmy odpowiadające za organizację komunikacji zbiorowej).


W ramach kompleksowej obsługi Klient otrzymuje zatwierdzony projekt po uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnień. Na prośbę klienta wdrażamy oznakowanie w terenie.


W skrócie współpraca opiera się na poniższym schemacie:

  1. SPOTKANIE - W jak najkrótszym czasie spotykamy się z nowym Klientem,
  2. WYCENA - Ustalamy cenę projektu i określamy ramy czasowe, podpisujemy umowę,
  3. PROCEDURA - Kompleksowo prowadzimy całą procedurę, będąc w stałym kontakcie
    z Klientem,
  4. FINALIZACJA - Przekazujemy kompletny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu,
  5. DORADZTWO - Na prośbę klienta pomagamy w realizacji oznakowania.

Zachęcamy do kontaktu!

Strona główna · O Nas · Oferta · Realizacje · Kontakt
Copyright © 2011 horus-project.pl. All Rights Reserved.